תאורה/לדים

הארת חלל הבית בצורה מיטבית נעשית על ידי שימוש במספר צורות הארה שונות, שילוב של גופי תאורה שקועים, צמודי תקרה, צמודי קיר, גופי תאורה תלויים ועוד.

כמו כן, שימוש במספר הדלקות ושימוש בעמעום מהווים חלק בלתי נפרד מהתאורה הדקורטיבית לבית.תכנון ההארה בחלל משלב בין ידע טכני מעמיק לבין חוש אסתטי מעמיק המקנה לחלל את העיצוב המרשים.
תאורת לד לבית דורשת רמת הארה אחידה ומלאה על פני החלל. ההארה מדמה אור טבעי. בהארת החלל על ידי גופי תאורה לבית המאירים כלפי התקרה יש החזרי אור ורמת ההארה גדלה.

בתאורה לבית, משתמשי גם בגופי תאורה המאירים באופן ממוקד להאיר מסדרון, להאיר אלמנטים מסוימים ,גופי תאורה אלו משתלבים באופן משלים עם גופי תאורה לבית להארה כללית. גופי תאורה מסוג זה צריכים להיות ברמה מדויקת ויעילה.

בתאורת לד לבית יש שימוש בתאורה מדגישה, היוצרת הדגשה ויזואלית של אלמנטים בבית כמו, רהיט מסוים, ציור אומנות וכו', תאורת לד מסוג זה יוצרת עניין בחלל המעוצב ומושכת את תושבת לב המתבונן.


בתאורה לבית יש צורך באיזון בין ההארה כללית לבית גופי תאורה להארה מדגישה, השילוב ביניהם מביא לתוצאה של חלל המואר באופן נכון ונעים.